Privacybeleid

Overzicht verwerkte gegevens

OVER DE MÖLLENHOOK

De Möllenhook is begonnen in 2015 als Logiesverblijf in de buurtschap Lintelo, gelegen direct naast de Wenninkmolen. De Möllenhook staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62500910.

Sinds december 2018 is er toestemming om een aantal tenten toe te laten op het terrein van de Möllenhook waardoor er ook gekampeerd mag worden.

De Möllenhook is per email te bereiken via contact@demolenhoek.net.

GEGEVENSBESCHERMING

Eigenaar van de Möllenhook is Thea Herder. Gegevens van gasten worden digitaal en op papier bewaard achter slot.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS

Bij de opslag van gegevens wordt rekening gehouden met het doel waarvoor deze aangeleverd zijn. Ten behoeve van reservering en de boekhouding worden gegevens ten hoogste bewaard voor de duur als verplicht gesteld door de belastingdienst (7 jaar).

TOEGANG GEGEVENS

Uitsluitend de eigenaar heeft toegang tot opgeslagen gegevens

Verwerkte persoonsgegevens

NAAM

Ten behoeve van reservering en administratie is het nodig de naam van de gast op te slaan. Wij maken gebruik van voorletter en achternaam of voor- en achternaam.

VOLLEDIG ADRES

Ten behoeve van reservering en administratie is het nodig het adres van de gast op te slaan bestaande uit straatnaam, huisnummer, postcode en plaats.

TELEFOONNUMMER

Om gasten te kunnen bereiken wordt het telefoonnummer opgeslagen om te kunnen bellen of een tekstbericht te kunnen sturen wanneer dit nodig is en betreffende gast zijn/haar nummer doorgegeven heeft.

EMAIL ADRES

Ten behoeve van reservering en administratie is het nodig het email adres van de gast op te slaan. Mail is een belangrijk communicatiekanaal naar gasten. Het email adres wordt alleen gebruikt voor informatie uitwisseling naar gasten.

OVERIG VERSTREKTE GEGEVENS

Ten behoeve van af te dragen toeristenbelasting wordt naar de leeftijd van eventuele kinderen van gasten gevraagd. Tot 12 jaar is geen toeristenbelasting verschuldigd. Bij aanvraag van een ontbijtpakket wordt gevraagd naar eventuele allergieën om hiermee bij het samenstellen van het ontbijt rekening mee te kunnen houden.

Beveiliging

De Möllenhook draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Möllenhook verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit verplicht gesteld is, bijvoorbeeld aan de Gemeente Aalten bij het opgeven van het nachtregister ten behoeve van afdracht toeristenbelasting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Gasten hebben het recht om verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit kan gedaan worden door een aanvraag te richten tot contact@demolenhoek.net.

Wijzigingen

De Möllenhook behoudt zich het recht voor dit privacyreglement periodiek te wijzigen en te actualiseren.