Algemene Voorwaarden Logiesverblijf & Kleinschalige Camping De Möllenhook

1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle gasten van Logiesverblijf en Kleinschalige Camping De Möllenhook, Gendringseweg 27d, 7122ME Aalten.
 2. Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”.
 3. Thea Herder en Herbert Nijland zijn de beheerders / eigenaren van Logiesverblijf en Kleinschalige camping De Möllenhook. De eigenaren / beheerders kunnen zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook “eigena(a)r(en)” lezen.
 4. Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 5. Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 6. Gasten dienen de instructies van de beheerders ten alle tijden op te volgen.
 7. De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden, het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot De Möllenhook ontzeggen en / of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 8. De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
 9. Gasten dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat in de verblijven ter inzage ligt en op verzoek wordt verstrekt.

2. Tarieven

 1. De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW en toeristenbelasting.
 2. De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.
 3. De tarieven van Logiesverblijf De Möllenhook zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 4. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

3. Reservering en bevestiging

 1. De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
 2. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt De Möllenhook een reserveringsbevestiging (mits kan worden voldaan aan de beschikbaarheid). Daarna is de reservering definitief.
 3. Voor het reserveren van een verblijf in Logiesverblijf De Möllenhook worden vaste boekingskosten in rekening gebracht.

4. Betaling

 1. De verblijfskosten dienen uiterlijk zes weken voor aankomst te worden voldaan per bank.
 2. Indien u minder dan zes weken voor aankomst reserveert dient u de verblijfskosten per omgaande per bank aan ons te voldoen.
 3. De kosten dienen te worden overgemaakt naar IBAN NL78 TRIO 0198 0702 09 t.n.v. De Möllenhook te Aalten onder vermelding van het reserveringsnummer.
 4. Indien u bij ons langskomt en blijft overnachten, ontvangt u uw factuur ter plaatse en kunt u uw betaling enkel contant voldoen.

5. Annulering

 1. Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij de beheerders te melden zodat het vrijgevallen verblijf alsnog aan derden kan worden aangeboden.
 2. Bij annulering betaalt / betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:
  1. Bij annulering meer dan 42 dagen voor de aankomstdatum bent u geen vergoeding verschuldigd.
  2. Bij annulering minder dan 42 dagen en meer dan 28 dagen voor de aankomstdatum: 25% van de verblijfskosten.
  3. Bij annulering minder dan 28 dagen en meer dan 14 dagen voor de aankomstdatum: 50% van de verblijfskosten.
  4. Bij annulering minder dan 14 dagen en meer dan 7 dagen voor de aankomstdatum: 75% van de verblijfskosten.
  5. Bij annulering minder dan 7 dagen voor de aankomstdatum en / of bij eerder vertrek: 100% van de verblijfskosten.
 3. Om in aanmerking te komen voor restitutie van een reeds voldaan bedrag dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan De Möllenhook onder vermelding van uw reserverings- en bankrekeningnummer.
 4. Vaste kosten verbonden aan een reservering kunnen niet worden gerestitueerd.

6. Aansprakelijkheid

 1. Alle risico's met betrekking tot een verblijf bij De Möllenhook zijn voor rekening van de gast(en).
 2. De beheerders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf bij De Möllenhook.
 3. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
 4. De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gast(en). Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gast(en).
 5. Bij verlies van sleutels van een verblijf worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.